Sağlık Turizminde Türkiye ve İstanbul

Antik çağlardan beri topraklarının sağlık merkezi olmuştur. Kaplıcalar ve tarihi şifa siteleri, Türkiye için bilinen sağlık hizmetlerinin geleneksel örnekleridir. Türk hamamları, sağlık ve sağlıklı yaşamlarını sürdürenler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Türkiye son yirmi yılda dünya standartlarını hızlı bir şekilde takip etmiş ve sağlık hizmetlerinde bütün dünya ile rekabet edebilecek düzeye gelmiştir. Her yıl […]