2015 İmplant Fiyatı

İmplant diş Fiyatı

İmplant tedavisi pahalı mıdır?

Kullanım ömrü ve rahatlığı ile kıyaslandığında implant diş fiyatı pahalı bir tedavi değildir.
Narkasına göre fiyatı deişen implantlar 1000 tl den başlar 3000 tl ye kadar implant fiyatı alabilirsiniz. Klinik fiyatımız için bizi arayınız 02125403434 Bir tane diş çekildiğinde önündeki ve arkasındaki dişi kesmeye gerek kalmadan çekim boşluğuna implant diş tedavisi yapılabilir.Bu sağlam dişlerin kesilmemesi kişiye son derece büyük avantaj sağlar.. Dişsiz bölgenin her iki yanındaki dişlerde aşındırma yapma zorunluluğu ortadan kalkar.Bunun yanında, çevre dokularda, o bölgede alışılmış sabit köprü yerine, tek bir implant dişin getirdiği avantajlar da,  son derece önemlidir.

Tek diş eksikliklerinde, implant üstü kaplamaları değerlendirirken farklı bakış açıları gereklidir. Tek diş eksikliğinde implant ile tedavi planlaması yaparken, bu vakaların bir bölümünün basit ya da normal zorlukta, ancak bir diğer bölümünün ise, zor vakalar grubunda olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamalıyız. İmplant dişhekimliğinde, vakalar zorluk derecelerine göre 3 farklı grupta değerlendirilir. Bunlar:

1- Basit  ,

2- Zor  ,

3- Karmaşık .

Basitten karmaşığa, tüm vaka grupları cerrahi ve protetik yönden değişik şekilde ele alınmasının da gereği unutulmamalıdır. Bir vakanın cerrahi yönden basit olabilmesinin en önemli koşulu, o vakadaki anatomik koşulların olabildiğince normal olmasıdır. Örneğin, herhangi bir nedenle kemik defektlerine sahip vakalar, implant yerleştirilecek bölgede yetersiz kemik hacmine sahip vakalar ve yine bu bölgedeki, şinüs, burun tabanı ya da mandibular kanal gibi anatomik oluşumların optimum boyutlarda implant yerleştirilmesine engel oluşturduğu vakalar, her zaman zor vaka grubu olarak değerlendirilirler.

Kemik defekti olan vakalar, cerrahi yönden zor veya karmaşık olarak değerlendirilir. Bu gibi vakaların implant öncesi ya da sırasında mutlaka sorunsuz hale getirilmesi gerekir.

Yapılacak kaplamalara göre, dişsizlik sınıflarına göre basitten karmaşığa doğru sıralandırılmaktadırlar.

Tek diş eksikliği ve bölümlü dişsizlik vakalarının bir kısmı, protetik yönden basit, bir kısmı ise zor vakalardır.

Tam dişsizlik durumunda ise, hastaya implant destekli protezler planlanıyorsa, bu vakalar basit; ancak, hastaya implant destekli sabit protez planlanıyorsa, bu tip vakaları da oldukça zor vaka grubunda değerlendirmek gerekir.

Protetik yönden tek diş eksikliği ve bölümlü dişsizlik vakalarının basit ya da zor olmasını belirleyen en önemli etken, dişsizliğin anterior ya da posterior bölgede olmasıdır. Başka bir deyişle, anterior bölgedeki estetik kavramı, vakaların zorlaşmasının en önemli nedenidir. Tanı ve tedavi planlamasından başlayarak, uygulanan cerrahi ve protetik protokol, anterior bölgede estetik nedeniyle, posterior bölgeye göre bir takım farklılıklar gösterir.

Tek diş eksikliği vakalarında, dişsizlik bölgesi posteriorda yer alıyorsa, bu vakalar basit olarak değerlendirilir. Ayrıca, mandibuladaki anterior tek diş eksikliği vakaları da basit vakalardır. Buna karşın maksilladaki anterior tek diş eksikliği vakaları zor vakalar olarak nitelendirilmelidir. Maksillada ön bölgede klinisyenin işini güçleştiren ve değişik nedenlerle ortaya çıkan birtakım doku kusurlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durumlar, anatomik ve patolojik olarak 2 farklı katogoridedir.

Örneğin, konjenital diş eksikliklerinde görülen ince alveolar kret ve/veya alveolar prosesin bukkal bölgesindeki doku underkatı, klinisyenin tedavi planlamasını ve klinik çalışmalarını zorlaştıran anatomik koşullardandır. Patolojik koşulları değerlendirmek gerekirse, diş çekimi sırasında alveolar prosesteki fasiyal kemiğin kırılması; kök ankilozlarının, kök rezorpsiyonlarının ve kök fraktürlerinin ortaya koyduğu durumlar vakaları zorlaştırmaktadır. Bunlardan başka, periodontal hastalıklar, periapikal lezyonlar ve uzun süre dişsiz kalma durumlarında, bu bölgedeki kemik yapısını olumsuz yönde değiştiren patolojik faktörlerdir.